Η εταιρεία ENGINO-NET LIMITED και το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν ολοκληρώσει το έργο Innovate/0719/0098 μετά από 30 μήνες έρευνας και ανάπτυξης. Το έργο αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Το έργο αφορά στη σχεδίαση ενός ρομπότ, του Ginobot, με στόχο να συμβάλει στη διδασκαλία της αλγοριθμικής σκέψης και του STEM, μέσω των οποίων μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις προγραμματισμού. Η καινοτομία του σχεδιασμού έγκειται στην προσέγγιση του ως μια επεκτάσιμη πλατφόρμα, η οποία ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητες του μαθητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλες δραστηριότητες. Η ενσωμάτωση πολλαπλών αισθητήρων και μοτέρ σε ένα αυτόνομο όχημα επιτρέπει την άμεση χρήση του χωρίς να αναλώνεται χρόνος για την κατασκευή του. Επίσης, το Ginobot διαφοροποιείται από άλλα "Plug & Play" ρομπότ λόγω κατασκευαστικής επεκτασιμότητας, η οποία επιτρέπει να ενσωματωθούν γεωμετρίες ENGINO πάνω στο αυτοκινητάκι-ρομπότ, ώστε να κτίσουν πάνω του χρησιμοποιώντας άλλα εξαρτήματα όπως μοτέρ, αισθητήρες και πιο περίπλοκα οχήματα. Ακόμη, το Ginobot μπορεί να επεκταθεί ηλεκτρονικά με την προσθήκη ανοικτού τύπου πλακετών (Microbit, Raspberry pi και Arduino) δίνοντας έτσι πρόσβαση σε ανεξάντλητη βιβλιοθήκη άλλων πηγών. Παράλληλα, η επεκτασιμότητα συνεχίζεται και στο λογισμικό. Εκτός από το KEIRO το ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί με MakeCode, Python και C/C++. Μέρος του έργου ήταν η ανάπτυξη συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και η δοκιμή του με μαθητές. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δημιουργία της πρώτης Παγκόσμιας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Μάθησης που επιτρέπει τη δημιουργία Portfolio με αρχεία κώδικα, τρισδιάστατων μοντέλων και την ομαδική εργασία μαθητών. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Έργου και θα διεξαχθούν βιωματικά εργαστήρια ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις προγραμματισμού και εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων και της πολιτικής Κοινωνικής Προσφοράς της ENGINO, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα διαθέτει 20 Ginobot για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν να τα δανείζονται χωρίς κόστος, για εφαρμογή στην τάξη τους.

  Ηλικιακές Ομάδες

  Δωρεάν Υλικό

  Φωτογραφικό Υλικό

  Ms. Eleni Odyseos, a well-rounded STEM expert with a Biology background, born and raised with Engino's methodologies will head the STEM & Robotics workshops.
  Mr. Christis Sisamos Engino's lead illustrator full of passion and vision that believes work and creativity do not have limits! A courageous mind that loves blending creativity with experimental methodologies.

  Διοργανωτές: 


  Το Έργο συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU 

  Copyright © 2022 Engino.net Ltd. All rights reserved. 
  Contact us at +357 25821960.
  Engino does not act as a teaching institution nor has ever claimed to be one.
  Engino facilitates children to experience the workshop themes at their own pace along with their family if present. 

  * The Engino’s facilities operate under governmental Health & Safety rules as per OHSAS1801 and ISO45001. Maintain fully secure machinery equipment, all in compliance with EN71 standard for Toy Safety. Furthermore, the high level of Engino’s personnel and their extensive technical experience and academic background create a safe environment for the kid to experiment under the wing of skilled STEM Experts. As of 2021, Engino’s enhanced Health and Safety system upgrade its risk minimization measures in compliance with the fight of SARS-CoV-2 spread. Engino’s store/institute/ combine a high level of training and top-notch technological tools for achieving the safest experience in STEM classes.